Μια ιστορία

“Είναι τετρημένη παρατήρηση πως άλλο ανάμνηση και άλλο μνήμη. Η ανάμνηση συντηρεί σαν φωτογραφίες εκείνα που αντιληφθήκαμε, δεν είναι παρά … More

The other.

Πριν από πολλά χρόνια, οι χοροί μεταμφιεσμένων ασκούσαν πάνω μου ποιητική γοητεία. Όταν με πήγαιναν στα bal d’ enfants του … More