Αλήθεια είναι

αυτό που βλέπεις όταν πετάξεις το φίλτρο. Όταν αυτό που ζείς πάψει να εξυπηρετεί αυταπάτες και ανεκπλήρωτα όνειρα, αλλά αντιπροσωπεύει τις επιλογές σου.
Γλυκειά μοναξιά του να μην χρειάζεσαι κανένα είδωλο από την άλλη πλερά του παραθύρου σου.

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s