.πόνος.

“Δεν μπορείς να κατανοήσεις τον πόνο αν δεν έχεις, εσύ ο ίδιος, ένα τραύμα.”

They say portraits are mostly inspired by what the photographer saw on someone’s face. You saw my soul crying that night of September but you forgot to love.

~ portrait by Nikos in the shower in a room in New York in May, 2012. Water is covering me like massive tears.

N.

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s